ЗА НАС

УСЛУГИ

ПРОЕКТИ

ОБОРУДВАНЕ

ВЪПРОСИ

3Д СКАНИРАНЕ

КОНТАКТИ

ГЕОДЕЗИЯ
КАДАСТЪР
РЕГУЛАЦИЯ
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
3Д ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
ФОТОГРАМЕТРИЯ
ЗД МОДЕЛИРАНЕ

ГЕОДЕЗИЯ
КАДАСТЪР
РЕГУЛАЦИЯ
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
3Д ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
ФОТОГРАМЕТРИЯ
ЗД МОДЕЛИРАНЕУважаеми клиенти,
Във връзка с епидемичната обстановка, Фирма „Геокад 93“ ЕООД приема граждани за консултации, след предварително записан час, при спазване на следните превантивни мерки:
  - Използват предпазни средства при посещение в офиса;
  - Едновременно влизат най-много 2-ма клиенти;
  - Не се изчакват в стълбищната клетка;
  - Избягват посещения в офиса при съмнение за заразни и/или респираторни заболявания;

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ!