ЗА НАС

УСЛУГИ

ПРОЕКТИ

ОБОРУДВАНЕ

ВЪПРОСИ

3Д СКАНИРАНЕ

КОНТАКТИ

ГЕОДЕЗИЯ
КАДАСТЪР
РЕГУЛАЦИЯ
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
3Д ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
ФОТОГРАМЕТРИЯ
ЗД МОДЕЛИРАНЕ

ГЕОДЕЗИЯ
КАДАСТЪР
РЕГУЛАЦИЯ
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
3Д ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
ФОТОГРАМЕТРИЯ
ЗД МОДЕЛИРАНЕ

Уважаеми клиенти,
Във връзка с въведеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването считано от 16.03.2020 г. фирма „Геокад 93“ ЕООД няма да приема граждани за консултации.

Готови проекти, комбинирани скица и др. клиентите ще могат да получават до 18.03.2020 г. (сряда) до 14.00 ч.при спазване на следните превантивни мерки:
  - Използват предпазни средства при посещение в офиса;
  - Едновременно влизат най-много 2-ма клиенти;
  - Не се изчакват в стълбищната клетка;
  - Избягват посещения в офиса при съмнение за заразни и/или респираторни заболявания;
Изработените след тази дата проекти, ще могат да бъдат получени след 23.03.2020 г., в зависимост от обстановката в страната.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ!